Inf. 510 / 3

2<< Pág. >>4

ACCESSORIS Kaowool®

22-nov-11

C510_3_JunSegBIT.doc

per a Estalviar Energia en Forns B.O.

 

Junta entre gresol i anell tapa amb saltxita Kaowool

Manta Kaowool sota segments tapa

1.- JUNTES D’ESTANQUEÏTAT GRESOL I ANELL.

Saltxitxa

AX250

AX400

AX500

AX600

¬ Tipus

Ø

AX300

 

 

 

gresol

mm

1,40

1,70

1,75

1,85

m

35

*

*

*

*

€ /m

50

*

*

*

*

€ /m

70

*

*

*

*

€ /m

 

 

BX173

BX164

BX166

BX202

BX1264

¬

Saltxitxa

BX174

 

BX167

BX302

BX247

Tipus

 

BX176

 

BX169

BX401

BX263

gresol

Ø

 

 

BX171

BX402

 

¬

mm

1,12

1,55

1,7

2

2,5

m

35

*

*

*

*

*

€ /m

50

*

*

*

*

*

€ /m

75

€ /m

 

2.- SEGMENTS PER A AÏLLAR TAPES B.O.

Jocs Segments

Manta Kaowool

€ /joc

1/4 cercle (4 peces)

13mm  ×    64 kg/m3

- -

 

25mm  ×    96 kg/m3

- -

1/2 cercle

38mm  ×    96 kg/m3

- -

(2 peces)

25mm  ×  128 kg/m3

- -

 

38mm  ×  128 kg/m3

- -

 

 

 

3.- CORONES DE B.I.T. Kaowool 1600 Mix. (*) PER A REVESTIMENTS DE FORNS B.O.

Ref

Codi

Ref.

Ø  Int ´  H  ´ E

Preu

Adequat per a gresol

TKV

IBE

antiga

mm

€ /u

Æ mm

Ref.

kg  Al

695A

/ 2501

20.607

685 × 395 × 25

321,54

527

BX167

-BX171

90 - 180

752

/ 2502

21.560

785 × 460 × 25

*

616

BX302

-BX402

190 - 360

(*) B.I.T.= Baixa Inèrcia Tèrmica: s'obté usant fibres refractària ultra-lleugera Kaowool®