Sant Martí de Provençals 

el gran centre industrial del segle XIX

 

  1

El territori de ◊ Sant Martí de Provençals ◊ s'estenia a llevant de la ciutat de Barcelona, des de les muralles fins als marges del riu Besòs i des del mar fins a la muntanya del Carmel.

Aquest extens territori es va desenvolupar cap al nord a partir del segle X, gràcies a la presència del Rec Comtal (1), que portava l'aigua de Montcada a Barcelona.

  2

En canvi, les terres de més al sud, insalubres, formades en gran part per aiguamolls, es van transformar a partir de mitjan segle XVII arran d'un procés industrialitzador que va convertir l'antic municipi en un dels territoris amb més concentració d'activitat industrial de l'Estat espanyol.

Provençals prové l'assentament dels repobladors provençals que hauria tingut lloc quan el rei carolingi Lluís el Pietós recuperà Barcelona de mans dels sarraïns: Una altra teoria sosté que la paraula prové del llatí provincialis, utilitzada pels romans per anomenar els camps situats més enllà de les muralles de les ciutats (ager provincialis, és a dir, camps de la província).

  3

Sant Martí és el nom de la primera capella d'aquest territori, dedicada a Sant Martí de Tours (segle V) origen de l'actual església de Sant Martí ( 2 – 3 ), situada al barri de la Verneda.

Fins a l'any 1716, Sant Martí de Provençals va ser una parròquia sufragània de Santa Maria del Mar. A partir d'aquesta data, a conseqüència del Decret de Nova Planta, es va convertir en un municipi independent fins al 1897, en què va ser agregat a la ciutat de Barcelona amb els pobles de Gràcia, Sant Andreu, Sants, les Corts i Sant Gervasi.

Amb l'annexió a Barcelona, el Clot i el Poblenou, els principals nuclis habitats de l'antic municipi, aïllats entre ells i amb característiques pròpies, van accentuar la seva personalitat.

 

 

  Sant Martí 

Territoris i barris

 

4

El districte de Sant Martí es troba a l'est de la ciutat: limita amb el municipi de Sant Adrià de Besòs, els districtes de Ciutat Vella, Eixample, Horta - Guinardó, Sant Andreu i el mar Mediterrani.

En extensió real i població és el segon districte de la ciutat de Barcelona.

Ocupa 938 hectàrees, amb 206.401 habitants. Té 2.675 metres lineals de litoral i concentra la major part de les platges de la ciutat.

El seu nom prové de l'antic municipi del pla de Barcelona, Sant Martí de Provençals (4), que va ser un poble independent des del 1716 fins al 1897.

 

5    El Poblenou

La configuració actual data de l'any 1984, quan l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una nova divisió territorial de la ciutat en deu districtes.

El districte es divideix en quatre grans territoris:

  el Clot - Camp de l'Arpa i la Verneda, situats per sobre de la Gran Via,

  el Poblenou (5)  i barris del Besòs, que es troben entre la Gran Via i el mar.

Aquests territoris agrupen una sèrie de barris amb una història i uns orígens característics, tots amb una gran riquesa i vitalitat associativa.

 

AQUI: